Sheet_scale - meřítko výkresu


Sheet_sequence - číslo listu výkresu (pokud je ve výkresu více listů)

 

Sheet_amount - celkový počet listů (pokud je ve výkresu více listů, tak ako v předešlém řádku)

 

Sheet_size - velikost výkresu (A4, A3...)


Sheet_projection - značka promítání

 

Sheet_filepath - cesta k souboru výkresu (D:\Dokumenty\...)


Part_Area - plocha dílu

 

Part_Volume - objem dílu


Part_Mass - hmotnost dílu


Part_name - název dílu

 

Part_number - číslo výkresu

 

Part_class - třída dílu

 

Part_designer - vypracoval

 

Part_cost - cena

 

Part_supplier - dodavatel

 

Part_description - popis

 

Part_keyword - klíčová slova

 

Part_manager - kontroloval

 

Part_material - materiál

 

Part_startdate - datum kdy byl soubor vytvořený

 

Part_endate - datum kdy byl soubor naposledy uložen

 

Part_derived - odvozen z

 

Part_density - hustota dílu

 

Servisní požadavek

Budeme rádi za Váš dotaz